Under våra tak kan vad som helst hända!

Nivika i korthet

Nivika har sedan starten 2000 förvärvat, byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i Värnamo och Jönköpingsområdet med hyresgästerna i fokus.

Idag äger Nivika Fastigheter 63 fastigheter främst i Värnamo, Jönköping och Växjö, orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Kortfakta (2018-08-31)

  • 2,7 miljarder i fastighetsvärde
  • 63 fastigheter
  • 75% kommersiella lokaler
  • 25% bostäder
  • 167 218 kvm uthyrningsbar kommersiell yta
  • 22 240 kvm uthyrningsbar bostadsyta